Literatura
Celso Román
Novela
Artes escénicas
Compañía Danza Libre de Colombia
Danza
Audiovisual
Carlos Romero
Documental
Artes plásticas
Ana María Villate Marín
Abstracto